2 de desembre de 2010

Autisme

Característiques generals
La simptomatologia clínica dels individus autistes està determinada pel que es coneix com a tríada de Wing i que recull en gran mesura les primeres apreciacions de Kanner:
- Deteriorament Social
- Deteriorament del llenguatge i la comunicació
- Patró restringit d'activitats i interessos.
Aquests tres es mantenen al llarg de tota la vida de la persona autista, però la seva evolució va canviant d'acord del procés evolutiu personal. És per aquesta raó molt important tenir sempre en compte els trets típics de cada període d'edat. D'altra banda, no es pot oblidar que hi ha, a més, símptomes i trastorns que poden ser considerats com a associats o secundaris (trastorns alimentaris, de son, ansietat, enuresi, etc ...), i que són importants especialment en la relació familiar i tasques terapèutiques.
A continuació es presenten els diferents trets distintius de l'autisme seguint el cicle evolutiu. Pot ser que no es presenti tots els trets o que ho facin amb diferent intensitat segons el nen. Els casos en què els afectats presenten tots els símptomes són una minoria.
Adolescència
Poden consolidar les conductes socials negatives i s'accentua el rebuig dels seus companys de la mateixa edat. En aquesta etapa hi ha gran vulnerabilitat a desenvolupar simptomatologia depressiva. Es pot consolidar un deteriorament generalitzat en totes les habilitats. Pel que fa a les habilitats lingüístiques hi ha pèrdua de part de les mateixes (si les havien adquirit anteriorment). Augmenta la hiperactivitat, les conductes agressives autolesius, les conductes sense sentit i la incapacitat de tolerar canvis en el seu entorn. Segueixen les manies motores i poden aparèixer crisis epilèptiques.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada